Условия за ползване

Тази интернет-страница е създадена от дружеството Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (в текста и ако „Sobi“). Дружеството Sobi предлага тази интернет-страница, включително информациите и материалите, достъпни на тази страница, при условие, че Вие като потребител ще приемете тези Условия за ползване. С встъпването  или използването на тази интернет-страница потвърждавате, че сте я прочели, разбрали и сте съгласни с тези Условия за ползване.   
 
Отказ от отговорност
Информациите и материалите в тази интернет-страница се дават само като общи информации. Каквито и да било лекарски информации служат само за информационни цели  и незаместват съвета на лекара или на други здравни специалисти. Въпреки това, че дружеството Sobi полага съответното усилие да осигури точност, пълнота и актуалност на информациите и материалите в тази интернет-страница, не дава никакви декларации, нито гаранции ( изрични, нито имплицитни) за точност, пълнота или актуалност на информациите. Съзнавате това и сте съгласни с това, че поемате пълна отговорност за ползването на тази интернет-страница. Дружеството Sobi в максимален размер, позволен от съответните закони, изрично отказва каквато и да е отговорност за каквито и да било пряки, непряки, случайни, последващи или други специални щети, загуби или наранявания, произтичащи от ползването, невъзможността да се ползва или от разчитането на каквато и да била такава информация или материали. Дружеството Sobi може когато и да било и без предварително предупреждение да промени информациите и материалите, посочени в тази интернет-страница.
 
Хипертекстови препращания
Тази интернет-страница може да съдържа препращания към други независими интернет-страници, обслужвани от трети страни, върху които Sobi няма никакъв контрол. Каквито и да били препращания се предоставят изключително като услуга на нашите посетители и дружеството Sobi няма никаква отговорност за съдържанието на такива интернет-страници на трети страни. Превключването и посещението на други интернет-страници чрез интернет-страницата на дружествотоn Sobi е Ваш пълен риск.
 
Авторски права
Цялото съдържание на тази интернет-страница (включително без ограничения на текста, фотографиите и диаграмите) е защитено с авторски права и е изключителна собственост на дружеството Sobi или на неговите предоставящи му лицензи. Достъпът за копиране и извличане на информации и материали е възможен само за Ваше собствено нетърговско ползване. Каквото и да било друго ползване включително, но не изключително, репродукция, корекция, разпространение, превод или продажба, предоставяне на лицензи или публикуване на каквито и да било информации или материали от тази интернет-страница цялостно или частично е изрично забранено.
 
Защитни марки
Всичките защитни марки, лога и подреждането на обектите в интернет-страницата са  регистрирани или нерегистрирани защитни марки и са изключителна собственост на дружеството Sobi, на неговите предоставящи му лицензи или на други трети страни. Забранено е използването, извличането, копирането или разпространението на каквито и да било защитни марки, лога и подреждане на обектите в каквато и да била форма без предварителното писмено съгласие на собственика.
 
 
Cookies
Тази интернет-страница използва cookies за да даде възможност на дружеството Sobi да събира информации за ползването на интернет-страниците от потребителите.  Cookies са малки компоненти на информациите, съхранени в паметта на прегледвача  на потребителя. Дружеството Sobi не използва cookies за никакви други цели, освен за посочените в частта Използване на cookies. За повече прочетете нашето Използване на cookies на нашата интернет-страница.

Zdroje

 1. Townley WA et al. BMJ. 2006;332:397-400
 2. Bayat A and McGrouther DA. Ann R Coll Surg Engl. 2006; 88:3-8
 3. Gudmundsen KG et al. J Clin Epidemiol. 2000;291-296
 4. Crean SM et al. J Hand Surg 2011;36E(5) 396–407
 5. Garcia-Guixé E, Fontaine V, Baxarias J, et al. Estudio antropológico, paleopatológico y radiológico de las momias localizadas en el almacen número 4 de la casa americana (el Asasif, Luxor, Egypt): proyecto monthemhat 2009. Available from: www.hottopos.com/rih20/garciaguixe.pdf Last accessed  04.09.14
 6. Flatt AE. BUMC PROCEEDINGS 2001; 14: 378-84
 7. Thurson A. J Bone Joint Surg 2003;85-B:469-77
 8. Thurston A. Dupuytren's disease or Cooper's contracture?: Kenneth Fitzpatrick Russell Memorial Lecture. ANZJ Surg 2003; 73(7): 529-35 
 9. Wilbrand, S. 2002. Dupuytren's contracture – features and consequences. Ada Universitatis Upsaliensis. Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 1130. 53 pp. Uppsala. ISBN 91-554-5262-0.
 10. Leclerq C(2000): Epidemiology. In Tubiana R, Leclerq C, Hurst LC. Dupuytren´s disease 53-58. Informa healthcare.
 11. Ling RS. J bone Joint Surg Br 1963;45:709-18
 12. Noble J, et al. J Bone Joint Surg 1984; 66: 322-5
 13. Hart MG and Hooper G. Postgrad Med J 2005; 81: 425-428
 14. Arkkila PE, et al. J Reumato. 1997; 24: 153-9
 15. Lund M. Acta Psychiatry Neuro/1941; 16: 465-92
 16. Geoghegan JM, et al. J Hand Surg Br 2004; 29: 423-6
 17. Arafa M, et al. J Hand Surg Br 1992; 17: 221-4
 18. Trojian TH and Chu SM. Am Fam Physician 2007; 76: 86-9
 19. Rayan GM. J Bone Joint Surg 2007; 89: 189-198
 20. Armstrong et al. J Bone Joint Surg [Br] 2000;82-B:90-4.
 21. Dias J, Braybrooke J. J Hand Surg 2006; 31(5): 514-521
 22. Summary of Product Characteristics July 2014 - názov produktu a SPC je určené iba osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky a je dostupný na vyžiadanie u sponzora stránky
 23. Hurst LC et al. NEJM 2009; 361: 968-79
 24. Gilpin D et al. J Hand Surg. 2010;35A:2027–2038
 25. Diaz et al. Hand Clin. 2014; 33-38
 26. van Rijssen AL and Werker PMN. J Hand Surg Br2006; 31(5):498-501
 27. Foucher G et al. J Hand Surg 2003, 28B (5): 427-431
 28. van Rijssen AL et al. Plast Reconstr Surg 2012; 129(2): 469-477
 29. Badois FJ et al. Rev Rhum Ed Fr. 1993 30; 60(11): 808-13
 30. NICE guidelines. Radiation therapy for early Dupuytren's disease. November 2010
 31. Keilholz L et al. Int J Radiat Onco, Bio, Phys 1996; 36(4): 891-897
 32. Seegenschmiedt MH et al. Int J Radiat Onco, Bio, Phys 2001; 49(3): 785-798
 33. Rayan et al. Hand Clinics. 1999; 15(1):87-96