Тест

ВИЖДАТЕ ЛИ РАЗЛИКА ?

Ако забележите някои от следните признаци или симптоми, препоръчваме Ви да се обърнете към специалист.

Чувствате ли, че кожата на вашата длан е загрубяла ?
Да
Не
Можете ли да протегнете пръстите или дланта ?
Да
Не
Чувствате ли в дланта нещо като опъване ?
Да
Не
Започнаха ли да се образуват ямки - малки, но дълбоки пропадания на кожата?
Да
Не
Изглежда ли кожата на вашата длан като че ли нещо я тегли отвътре?
Да
Не
ИМАТЕ ЛИ x ОТ x ПРИЗНАКА.
Препоръчваме Ви да се свържете с експерт.
Честито. Вероятно не страдате от болест на Дюпюитрен. В случай на съмнение потърсете специалист.
Този тест, който се отнася за симптомите, е само помагало и не може да замести специализираната диагностика. Можете да си го отпечатате и да поговорите с лекар специалист при консултативен преглед.
Отпечатайте