Опции за лечение

Нехирургично лечение
Хирургично лечение
След лечение
Нехирургично лечение
 • Интралезийно инжекционно лечение

   Интралезийното инжекционно лечение е нехирургичен подход, който представлява пряко прилагане на ензимите в лентата. Тези ензими разграждат колагена и прекъсват лентата. След инжекцията на другия ден лекарят опъва пръста, с което връзката се прекъсва. В някои случаи лентата се прекъсва самостоятелно и не е необходимо опъване.

  Това лечение не изисква хоспитализиране, нито анестезия при поставяне на инжекциите, макар че при разтягането на пръста могат да се използват локални анестетици.

  Фотография на клиничния образ: 

  Клинично изследване показа, че интралезийното инжекционно лечение намалява степента на контрактура до 5 градуса или по-малко (приблизително 30 дни след последната инжекция в дадената става) при 64% от 204 пациенти, а второ, по-обширно проучване дава резултат от 44.4% на 45 пациенти , 23,24 ​

  Средният процент пациенти, чието заболяване се е върнало в първоначалното му състояние след 5 години е 46.7%. 22​

  Най-често съобщаваните нежелани реакции при клинични проучвания на интралезийното инжекционно лечение са локални синини, болка в мястото на поставяне на инжекцията, малки подкожни кръвоизливи, сърбеж, временно подуване и болка. Реакции на мястото на инжектиране, срещащи се в по-голямата част от пациентите са били леки до умерени и обикновено преминават в рамките на 1-2 седмици след прилагането на инжекцията. 22

 • Перкутанна фасциотомия с игла

  Хирургът при тази процедура с игла прерязва влакнестата лента. Иглата се вкарва в дланта или в пръстите и се използва за прерязване (секция) на свързващата лента в дланта. Свързващата лента се разрязва с иглата като с трионче. Това движение се повтаря няколко пъти. Целта е да се прекъсне свързващата лента, за да може пръста да се опъне. Това се извършва обикновено с локална анестезия в рамките на еднодневна хирургична процедура или амбулаторно, без хоспитализиране.

  Фотография на клиничния образ: 

  Перкутанната фасциотомия с игла показва средно 77% подобрение на контрактурата при 52 пациенти след една седмица.

  Средното процентно съотношение на пациентите, при които заболяването се връща до първоначалното състояние след 3-5 години е от 58% до 85% според публикуваните данни.

  В изследването с участието на 138 пациента най-често посочваните нежелателни въздействия: увреждане на кожата (16%), увреждане на нервите (2%) и локални инфекции (2%).

 • Радиотерапия

  Това лечение обикновено се използва при пациенти, които са на ранен етап на заболяването. Целта е да се избегне операция, или най-малкото да се удължи времето до хирургическата операция. Засегнатата ръка се поставя под рентгенов или електронен лъч, и засегнатото място се облъчва.Това се повтаря няколко дни един след друг.

  Фотография на клиничния образ: 

  В рамките на 5-годишното изследване с участието на 57 пациенти лекувани с радиотерапия - " орто волтаж" 44 пациенти (77%) не са имали никаква прогресия на болестта на Дюпюитрен.

  Към нежелателните въздействия принадлежат: зачервеняване или изсушаване на кожата (76 места), голямо зачервеняване и възпаление на кожата (12 места) и сухо (10 места) или влажно лющене на кожата (3 места).

Хирургично лечение

В зависимост от вида на хирургическата операция се извършва с локална или цялостна анестезия в рамките на еднодневна хирургична процедура или амбулаторно, без хоспитализиране.

 • Фасциектомия

  Тази възможност за лечение се състои в хирургическа процедура, при която се отстранява цялата влакнеста лента (вместо нейното разрязване).

  Лентата може да се отстрани по три начина​:

  • Лимитирана фасциектомия където пострадалата тъкан (свързващата лента) се отстранява, след това раната се зашива и закрива със стерилна превръзка.
  • Радикална фасциектомия, при която се отстранява всичката съединителна тъкан, след това раната се зашива и закрива със стерилна превръзка.
  • Дермофасциектомия: всичката съединителна тъкан (включително кожата) се отстранява и се присажда кожа.
  Фотография на клиничния образ: 

  В справката от 48 клинични изследвания средното подобрение на ъгъла на контрактурата е в диапазона от 58% до 79%.4 Средното процентно съотношение на пациентите, при които заболяването се е върнало до първоначалното състояние след 4 години, е 39%.4 Средно 24% от пациентите са имали нежелани реакции, които най-често са: временно изгубване на неврологични функции (22%), болка (20%), увреждане на нерв (8,6%) и нараняване на артерии (5,5%).4

 • Фасциотомия

  При това лечение се прави хирургично рязане ( инцизия) на ръката. Хирургът след това прерязва свързващата лента. След това раната се зашива и закрива със стерилна превръзка. Тази дейност обикновено се извършва с локална анестезия в рамките на еднодневна хирургична процедура или амбулаторно, без необходимост от хоспитализиране.

  Фотография на клиничния образ: 

  В справката от 48 клинични изследвания средното подобрение на ъгъла на контрактурата е в диапазона от 48% до 88%.

  Средното процентно съотношение на пациентите, при които заболяването се е върнало до първоначалното състояние след 4 години е 62%.

  Средно 20% от пациентите пациентите са имали нежелани реакции, които най-често са: кожни усложнения (9%), временно изгубване на неврологични функции (3%), болка (2,9%) и нараняване на нерв (2,3).

Хирургично лечение се препоръчва на пациентите с функционално ограничение и контрактура на метакарпофалангиалната става повече от 30 градуса.1,19 Изследването показва, че хирургическия начин на лечение на контрактурата на Дюпюитрен достига висока степен на пълна или почти пълна корекция при 75% от пациентите, но има висок процент (46%) усложнения, които пациентите посочват след операцията. 21

Всичките видове лечения имат различна степен на успех и нежелани реакции. Всяко лице с контрактура на Дюпюиттрен трябва да се лекува индивидуално и лечението трябва да се консултира с лекар. Вашият лекар ще Ви предостави допълнителна информация и съвети за това коя възможност за лечение е най-подходяща за Вас.

След лечение

За контрактура на Дюпюитрен няма радикално лечение, което да може да отстрани причината за това заболяване. Контрактура на Дюпюитрен може да рецидивира отново и може да се наложи допълнително симптоматично лечение, с което да се отстранят симтомите на заболяването. Не може точно да се каже след колко време ще се появи контактурата отново, защото това зависи от много фактори, включително от състоянието на пациента, стадия и тежестта на заболяването, от това дали даденото лице вече е имало в миналото лекувана контрактура на Дюпюитрен, както и от резултатите от лечението.

Ако вашето заболяване се върне, вашият лекар ще ви даде допълнителна информация и съвети за това коя възможност за лечение е най-подходяща за Вас.

Свържете се със специалист