Декларация за отговорността

Тази web страница има информативна и образователна цел, тъй като тя не дава отговор на всички въпроси, който могат да възникнат във връзка със заболяването. Съдържанието на web страницата не може да замести личната консултация и точната лекарска помощ, фармацевтите или останалите здравни служители. Web страницата предоставя точна и достоверна информация, но не носи отговорност за актуалността, валидността и пълнотата на предоставената информация. Собственикът на web страницата си запазва правото да променя съдържанието на страниците когато и и да било и без каквито и да било ограничения. Информацията от страницата не може да се смята за задължение.
Плю на място